Het budget is een cijfermatige voorstelling waarin de kosten en de opbrengsten voor de komende periode worden geschat. Aan de hand van je begroting kun je prioriteiten stellen.
Hiermee worden zwakke plekken en risico’s zichtbaar.
Door maandelijks de gerealiseerde cijfers te vergelijken met je begroting kun je bijsturen waar nodig.
Master & Ambitious Administration adviseert en ondersteunt u bij het opstellen van een duidelijke begroting.